Conjunt de microcursos sobre la simfonia a l'abast de tothom. Què entenem per simfonia? Com evolucionen des dels seus orígens als nostres dies? Tenim a Catalunya compositors simfònics?

Curs de caràcter introductori per adquirir una noció del tot clara d'allò què entenem per simfonia. Alhora que es repassen altres qüestions del tot vinculades a la simfonia: l'orquestra i el significat de forma en música. És important reflexionar sobre com concep el compositor una obra en l'àmbit estructural o formal, i com afecta aquest aspecte a nosaltres com oients.

Curs molt atractiu per la temàtica tractada. Ideal per conèixer la música del Classicisme, sobretot pel que fa a la producció simfònica. Equilibri entre continguts teòrics i més pràctics en el sentit d'audició activa de simfonies de Haydn i Mozart bàsicament.

Acostament a la música del s. XX i la simfonia en aquesta època marcada per la recerca frenètica de l'originalitat per part dels compositors. Estudi complet de la figura de Joan Guinjoan i les seves aportacions a la música orquestral i simfònica.